EP-Online

Releasenotes EP-Online

Onderstaand staan de wijzigingen per release beschreven. Adviseurs en Certificerende Instanties kunnen aanvullende informatie lezen nadat ze zijn ingelogd.

De energielabel afschriften krijgen op een aantal punten een aangepaste lay-out en teksten. In de digitale vorm kan middels linkjes naar de Kenmerken en Maatregelen en Verbeteradviezen worden gegaan. Bij de Installaties is het nu duidelijker of er een verbeteradvies is, dan verschijnt er de knop Verbeteradvies. Verder zijn er kleine tekstuele aanpassingen gedaan. De aanpassingen gelden in de Woningbouw en Utiliteitsbouw afschriften.

De energiekosten tabel op het energielabel afschrift maakt gebruik van het prijspeil 2024 voor nieuwe registraties vanaf 4-4-2024.

Vanaf 10 november 2023 worden labels die zijn gegenereerd met de NTA8800 methodiek (na 1/1/2021) ondertekend met een digitale handtekening. Hiermee kunt u altijd verifiëren of een energielabel wel of niet door RVO is afgegeven. Op het afschrift is onderstaande zin toegevoegd aan de disclaimer. Dit document is digitaal ondertekend. U kunt de echtheid van het document controleren. Hoe dat in zijn werk gaat leest u op www.ep-online.nl/ControlerenEchtheid. Op de pagina https://www.ep-online.nl/controlerenechtheid staan de stappen hoe u de echtheid kunt controleren.

Handmatig registreren via EP-online

CRT check voor alle adviseurs

Is een energielabel ingetrokken en is er geen geldig label meer dan verschijnt de mededeling dat voor dat adres het energielabel is ingetrokken.

Foutmelding bij PDF knop in energielabel detail scherm

Gebruik detailaanduiding bij Woningbouw

Renovatiestandaard Utiliteitsbouw.

Gebruikersbeheer inzage labels CH

Gebruik gebouwtype bij BAG standplaats_id

Maatwerk advies certificering in organisatieprofiel opgenomen

Zoeken in Organisatie en Gebruikers

Op het afschrift energielabel u-bouw is opgenomen dat de geldigheid het te verifiëren is in EP-Online.

Voor de u-bouw renovatiestandaard aanpassingen gedaan aan het afschirft energielabel zodat deze per 1 juli goed weergegeven worden op het afschrift.

Rapportage geregistreerde energielabels

Rapportage Totaal aantal registraties per CH

Maatwerkadvies