EP-Online

Releasenotes EP-Online

Onderstaand staan de wijzigingen per release beschreven. Adviseurs en Certificerende Instanties kunnen aanvullende informatie lezen nadat ze zijn ingelogd.

Versie 110

11 mei 2023

Rapportage geregistreerde energielabels

Rapportage Totaal aantal registraties per CH

Maatwerkadvies

Gebruikersoverzicht redirect.

Geblokkeerde certificaathouders zichtbaar in rapportage.

Registratiebestanden zichtbaar na vervangen.

BENG eisen worden in EP-Online niet meer getoond bij appartementen.

Foutmelding duidelijker bij vervangen door andere adviseur.

Controle op dubbele project namen

Examennummer gebruikersprofiel tonen op afschrift

Versturen e-mail met afschrift

Na intrekken van referentiewoning blijven de labels van overige woningen zichtbaar.

Rapportage Geregistreerde Energielabels veld Scope

Foutmelding onjuiste BAG-id's

Beoordelingsrichtlijn intrekken voor CH geldt ook voor AD

Wijzigen afzender bij e-mails vanuit EP-Online

Zakelijke gebouweigenaren zien nu weer alle labels van bedrijfsverzamelgebouw of referentiewoning waar zij eigenaar van zijn. De tellingen in het overzicht van de zakelijke gebouweigenaren zijn ook aangepast.

In het totaalbestand wordt een label van het type Vergunningsaanvraag die gekoppeld is aan het label van het type Oplevering niet meer getoond. Bij de oplevering komt de vergunningsaanvraag immers te vervallen.

Rapportage geregistreerde energielabels bevat naam adviseur

Inlog menu

Invoering TVS4 eHerkenning

Label afschrift blok 'berekende energiegegevens'

Homepage EP-Online heeft nieuwe lay-out