EP-Online

Privacyverklaring EP-Online

Privacy

  • EP-Online is ontwikkeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Op EP-Online kunt u een account laten aanmaken of inloggen met e-Herkenning. Voor een account is het noodzakelijk dat de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, telefoonnummer en e-mailadres. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt en de gegevens worden op adequate wijze beveiligd.
  • Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de EPBD zijn de AVG en het privacy beleid van het ministerie van BZK van toepassing. Dit vindt u op Rijksoverheid.nl.
  • Meer informatie over EP-Online vindt u op de pagina Energielabel gebouwen hulmiddelen tools | RVO.nl | Rijksdienst.