Wijzigingen in EP-Online

Deze pagina beschrijft wijzigingen die binnen EP-online zijn doorgevoerd en voor u als geruiker van invloed kunnen zijn.

Laatste update 5-8-2021

  • In de openbare Data wordt het maandbestand ook als Excel versie beschikbaar begin juli.
  • De opname adviseur en het examennummer worden getoond in de rapportage "Geregistreerde energielabels".
  • Bij registratie van een project zijn alleen de volgende leestekens te gebruiken: - _ ' `, (minteken, underscore, apostrof, backtick, komma).
  • De adviseur wordt aangeduid met AD ipv CH. 
  • In het openbare gedeelte van EP-online wordt de "Detailaanduiding" en het "ProvisionalID" getoond. 
  • Vervanging van een NTA label met status "Vergunningsaanvraag"  kan binnen 60 dagen ipv de 7 dagen bij overige NTA labels. Ziijn deze verstreken dan kunt u alsnog vervangrechten aanvragen bij RVO.
  • Binnen de organisatie- en gebruikersdetails zijn aanduidingen of iets toegestaan is of niet aangeduid met een vinkje of een streepje. Voorheen waren dit een kruisje en vinkje en dat werkte verwarrend.