Wijzigingen in EP-Online

Deze pagina beschrijft wijzigingen die binnen EP-online zijn doorgevoerd en voor u als gebruiker of adviseur van invloed kunnen zijn.

Laatste update 30-3-2022

 • Aan de rapportage Geregistreerde Energielabels worden kolommen toegevoegd alsook de indeling gewijzigd. Deze is vanaf 31 maart 2022 te bevragen.
 • In het gebruikersoverzicht wordt een streepje weergegeven indien iemand nog nooit heeft ingelgd. 
 • Bent u ingelogd als Adviseur dan kunt u ook de afschriften downloaden van een specifieke periode.
 • Het gebruikersoverzicht voor Gebruikersbeheerders is verplaatst. Dit wordt middels de oude en nieuwe knop aangegeven.
 • We stappen over op een gescheiden weergave van Huisletter en Huisnummertoevoeging. Bij oude registraties kan nog het samengestelde veld te zien zijn. Dit wordt nog gecorrigeerd.
 • In de rapportage 'Geregistreerde Energielabels' zijn bij de opname- en registratieadressen drie nieuwe velden toegevoegd ObjectID, type ObjectID en PandID.
 • Voor een label registratie met status “Vergunningsaanvraag” of “Oplevering” is alleen een detailopname toegestaan, geen basisopname. Dit geldt voor zowel W- als U-bouw.
 • De optie “Geregistreerde energielabels per CH downloaden” in de gebruiker details geeft aan of een adviseur naast zijn eigen labels ook labels mag opvragen van de organisatie in de rapportage “Geregistreerde energielabels.
 • Bij het registreren van een NTA label obv project gegevens dienen de velden Projectnaam en Projectobject altijd gevuld te zijn. Is één veld of beide velden leeg dan verschijnt een foutmelding.
 • Het totaalbestand in de Openbare Data bevatte een extra lege kolom achteraan, deze is verwijderd.
 • Verbeteringen doorgevoerd in het kader van toegankelijkheid. Denk aan contrast velden, tab volgorde, etc.
 • Op het afschrift wordt voor Koeling de grootste oppervlakte genomen ipv het optellen van de oppervlakte per koelsysteem.
 • Voor het registreren van een EI tbv STEP/RVV en NTA label met dezelfde opnamedatum geldt dat eerst de EI geregistreerd moet worden en daarna het NTA label.
 • Een gebruikersbeheerder kan users binnen zijn CH verwijderen nadat deze geblokkeerd zijn. De users komen dan niet meer terug in het gebruikersoverzicht.
 • Organisaties kunnen onder voorwaarden inzage krijgen in elkaars labels, bijvoorbeeld als een organisatie verder gaat onder een andere naam of naar een andere CI over gaat. Elke aanvraag hiervoor wordt getoetst.
 • Voor utiliteitsbouw worden alle adressen getoond op het afschrift bij registratie van een gebouw met meerdere adressen. Hierdoor is duidelijk voor welke adressen dit label geldt.
 • De streefwaarden van de woningkenmerken worden getoond in het detailscherm van het label.
 • Collega adviseurs binnen de organisatie kunnen alle personalia van een adviseur inzien indien de optie “Uitgebreide persoonsgegevens tonen” is aangevinkt in het profiel van de adviseur. Profiel en Organisatie.
 • Collega adviseurs binnen de organisatie kunnen de label details en monitorbestanden inzien indien een adviseur de optie “Detailinformatie energielabels inzichtelijk” aan heeft staan in het profiel. Profiel en organisatie.
 • Vervanging van een NTA label met status "Vergunningsaanvraag" kan binnen 60 dagen ipv de 7 dagen bij overige NTA labels. Is de termijn verstreken dan kunt u alsnog vervangrechten aanvragen bij RVO.
 • Binnen de organisatie- en gebruikerdetails worden aanduidingen weergegeven met een vinkje of streepje. Voorheen zorgde het kruisje en vinkje voor verwarring.
 • In de Openbare Data is het maandbestand nu ook als Excel versie beschikbaar vanaf begin juli.
 • De opname adviseur en het examennummer worden getoond in de rapportage "Geregistreerde energielabels".
 • Bij registratie van een project zijn alleen de volgende leestekens te gebruiken: - _ ' ` , (minteken, underscore, apostrof, backtrick, komma).
 • De adviseur wordt afgekort met AD ipv CH.
 • In het Openbare Data gedeelte van EP-online wordt de "Detailaanduiding" en het "ProvisionalID" getoond. Voor het "ProvisionalID" is het mogelijk gemaakt om middels een knop dit nummer te kopiëren.